ข่าวสาร แล็บ Steam
Neptunia Showmaker

ซื้อ Neptunia Showmaker ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Flashing... LIGHTS LIGHTS LIGHTS!

Ever dreamed about curating a live show for Ms. Monochrome and Nepgear with ease? With the SHOWMAKER + Re;Birth 1 Bundle, get the SHOWMAKER™ and Hyperdimension Neptunia Re;birth1 games, as well as the Nepgear Pack that includes a playable Nepgear and BGMs from the Neptunia series!

The SHOWMAKER + Re;Birth1 Bundle includes:
- Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 game
- SHOWMAKER
- SHOWMAKER Nepgear Pack

Songs from Hyperdimension Neptunia Re;birth1:
- NEPGEAR's Theme ver.V
- PLANEPTUNE's Theme
- Field Of View
- Planeptune's Theme ver.Rebirth1

Songs from Hyperdimension Neptunia Re;birth2: Sisters Generation:
- Neptune mk2
- Nepgear Theme
- Solid Park
- Scamper
- $100

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$14.99
Hyperdimension Neptunia Re;Birth1
  สวมบทบาท, กลยุทธ์
$3.99
SHOWMAKER Nepgear Pack
  แคชชวล
$14.99
SHOWMAKER
  แคชชวล, เล่นระหว่างการพัฒนา
$33.97
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
30%
ส่วนลดชุดรวม:
$23.77
ราคาของคุณ:
$10.20
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Neptunia Showmaker ชุดรวม (?)