Mua Mega Management Bundle BỘ (?)

Về bộ này

Can't get enough of management games? This bundle of Indie Megabooth Alumni has got you covered. Whether you want to manage a skyscraper, educate some children, sling some contraband, engage in interstellar trade, or create your own religion, this bundle has it all for you!

Sản phẩm có trong bộ này

$9.99
Cosmonautica
  Phiêu lưu, Indie, Giả lập, Chiến thuật
$19.99
Basement
  Indie, Giả lập, Chiến thuật
$9.99
Crest - an indirect god sim
  Đơn giản, Indie, Giả lập, Chiến thuật
$19.99
Project Highrise
  Giả lập, Chiến thuật
$19.99
Academia : School Simulator
  Indie, Giả lập, Chiến thuật, Truy cập sớm
$79.95
Giá bán lẻ các sản phẩm:
20%
Giảm giá bộ:
$63.95
Phí của bạn:
$16.00
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua Mega Management Bundle BỘ (?)