Danganronpa 1/2/V3

購買 Danganronpa 1/2/V3 組合包 (?)

關於此組合包

[組合包內容]
・「槍彈辯駁 希望學園與絕望高中生」
・「超級槍彈辯駁2 再會了絕望學園」
・「新槍彈辯駁V3 大家的自相殘殺新學期」

此組合包中包含的項目

$19.99
Danganronpa: Trigger Happy Havoc
  冒險
$19.99
Danganronpa 2: Goodbye Despair
  冒險
$39.99
Danganronpa V3: Killing Harmony
  冒險
$79.97
個別購買價格:
25%
組合包折扣:
$59.97
您的價格:
$20.00
購買此組合包您將省下

購買 Danganronpa 1/2/V3 組合包 (?)