ข่าวสาร
The Exorcist Legion VR Complete Series, Chapters 1-5

ซื้อ The Exorcist Legion VR Complete Series, Chapters 1-5 ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

The Exorcist: Legion VR is a fully interactive, episodic story set in the world created by horror maestro William Peter Blatty. Delve deep into the heart of the supernatural as you learn the trade of demonic exorcism and uncover secrets leading you towards a final confrontation with your darkest, most hidden fears. The Exorcist: Legion is part investigation, part exorcism... and all horror. The total playtime on this bundle is over 2 1/2 hours.

"Without a doubt, one of the best VR horror experiences available."

- Upload VR

"A truly terrifying experience..."

- Game Crate

“If you’re looking for an incredibly intense horror experience that will likely elicit screams and whimpers of fear, you can’t go wrong with The Exorcist: Legion VR.

- Kotaku

Developed from the ground up for HTC Vive and Oculus, The Exorcist: Legion features support for tracked controllers as well as “blink” and “free roam” locomotion options and allows you to change them within the game to give you the most from your experience.


Chapter 1: First Rites- A place of worship covered in blood, a notebook filled with writings of demonic possession and the ‘ritualistic murder’ of a priest. Will you answer the call to investigate?

Chapter 2: Idle Hands- Your task is to visit Lucie Moss, a mentally ill school teacher whose dangerous flirtations with the occult exposed her to a malicious entity intent on twisting her mind and devouring her soul.

Chapter 3: Skin Deep- A wave of infant mortality has struck and a number of distraught parents have posted online, claiming to have heard the sound of an old woman calming the cries of their babies in the weeks before.

Chapter 4: Samaritan- Haiti has become a failed quarantine zone. Racked by an unknown plague, a slew of health worker deaths have led to the collapse of efforts to control the mounting victim toll. You travel to a small aid center to discover what (or who) lies at the heart of the epidemic.

Chapter 5: The Tomb- The final chapter! In this tense climax, your journey takes you deep into the mountains of Upper Mesopotamia where one last confrontation with an ancient evil will put everything that you have learned to the test. Are you brave enough to enter The Tomb?

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

-30%
$4.99
$3.49
The Exorcist: Legion VR - Chapter 1: First Rites
VR เท่านั้น  แอ็คชัน, ผจญภัย, แคชชวล, จำลองสถานการณ์
$4.99
The Exorcist: Legion VR - Chapter 2: Idle Hands
  แอ็คชัน, ผจญภัย, จำลองสถานการณ์
$4.99
The Exorcist: Legion VR - Chapter 3: Skin Deep
  แอ็คชัน, ผจญภัย, อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์
$4.99
The Exorcist: Legion VR - Chapter 4: Samaritan
  แอ็คชัน, ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์
-50%
$4.99
$2.49
The Exorcist: Legion VR - Chapter 5: The Tomb
  แอ็คชัน, ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์
$20.95
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
5%
ส่วนลดชุดรวม:
$19.91
ราคาของคุณ:
$1.04
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ The Exorcist Legion VR Complete Series, Chapters 1-5 ชุดรวม (?)