ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
Ironclads & Victorian Admirals: 10 in 1 Bundle

ซื้อ Ironclads & Victorian Admirals: 10 in 1 Bundle ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Collection of classic naval games from Totem Games. From the turned based simulator of the naval clash on the Hampton Roads between the USS Monitor and CSS Virginia to the complex wargames combining elements of a turn-based strategy and a realistic simulator. The collection of games shows the development of steam warships and tactics of sea battles in the 2nd half of the 19th century. Historical and alternative-historical game scenarios are devoted to the most important military conflicts of the iron and steam era in Europe, North and South America, Oceania and the Far East.

Create your fleet and army, hunt the enemy's fleet, hide your weak squadrons in protected ports until reinforcements arrive, blockade enemy trade routes, amphibious assaults and harbour sieges, struggle for dominance over the seas in turned-based strategic mode.

The real time tactical battle mode allows you to set up battles and squadron groups with their formations and management using realistic ship models and characteristics as well as advanced ballistics and weapon models. Choose your ships, increase the experience of your crews and send your squadron into the high seas. Command a battle formation and experience the power of iron and steam in a turned-based maritime strategy mode while fighting battles with a tactical real time naval simulation game.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$9.99
Ironclads: American Civil War
  กลยุทธ์
$9.99
Ironclads: High Seas
  กลยุทธ์
$9.99
Ironclads: Schleswig War 1864
  กลยุทธ์
$9.99
Ironclads: Anglo Russian War 1866
  กลยุทธ์
$9.99
Ironclads: Chincha Islands War 1866
  กลยุทธ์
$19.99
Victorian Admirals
  จำลองสถานการณ์
$9.99
Ironclads 2: American Civil War
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$9.99
Ironclads 2: War of the Pacific
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$9.99
Ironclads 2: Boshin War
  จำลองสถานการณ์
$9.99
Ironclads 2: Caroline Islands War 1885
  จำลองสถานการณ์
$109.90
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
73%
ส่วนลดชุดรวม:
$29.70
ราคาของคุณ:
$80.20
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Ironclads & Victorian Admirals: 10 in 1 Bundle ชุดรวม (?)