ข่าวสาร แล็บ Steam
PD Howler 9.6 Upgrade

ซื้อ PD Howler 9.6 Upgrade ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

PD Howler is a fast digital painting and animation program, i.e. creative software for your PC.

It is best used on Windows 10, 7 or 8.1, preferably on 64-bit versions of Windows with lots of RAM, although it still is a 32-bit (x86) application, but some modules run in there own address space so you can take advantage of the extra memory that you might not have in 32-bit systems.

We have with GPU-accelerated 3D landscape generation tools, rendering with path tracing, video-on-video painting, motion tracking, image stabilization, rotoscoping, artist guides, photo editing, realistic media painting with dryout, translucency and pigment lifting, tools for post work and special effects filters, time stretching with motion estimated interpolation, particle brushes, foliage brushes, bristle brushes, orbicle brushes, user-defined custom animated brushes, video brushes, an exposure sheet for lip-synched cartooning, animated frame painting, loopable and seamless video creation tools, awesome lens flares and many more amazing tools and gadgets.

Project Dogwaffle (PD) comes in several editions... PD Howler is the top-of-the-line edition. It is created by an artist, Dan Ritchie, for hobbyists and professionals alike. Best of all, this is very affordably priced, and it keeps evolving.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$29.99
PD Howler 9.6 Digital Painter and Visual FX box
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การแก้ไขรูปภาพ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การผลิตวิดีโอ
$49.99
PD Howler 11
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การศึกษา, การแก้ไขรูปภาพ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, การผลิตวิดีโอ
$79.98
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
33%
ส่วนลดชุดรวม:
$53.58
ราคาของคุณ:
$26.40
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ PD Howler 9.6 Upgrade ชุดรวม (?)