ข่าวสาร แล็บ Steam
The Game Creators Collection

ซื้อ The Game Creators Collection ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

TheGameCreators Collection Bundle provides everything the budding game developer needs to get started with our flagship brands. Take your first steps into game creation and build 3D games with ease with GameGuru and start coding apps with AppGameKit. With this great bundle of products you'll be making and creating games and apps in no time!

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

-70%
$19.99
$5.99
GameGuru
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การศึกษา, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การพัฒนาเกม
$24.99
GameGuru Mega Pack 1
  แอ็คชัน, ผจญภัย
$24.99
GameGuru Mega Pack 2
  แอ็คชัน, ผจญภัย
$49.99
AppGameKit Classic: Easy Game Development
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การศึกษา, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การจัดพิมพ์เว็บ
$19.99
AppGameKit Classic - Giant Asset Pack 1
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การศึกษา, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้
$19.99
AppGameKit Classic - Giant Asset Pack 2
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การศึกษา, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การพัฒนาเกม
$145.94
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
60%
ส่วนลดชุดรวม:
$58.40
ราคาของคุณ:
$87.54
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ The Game Creators Collection ชุดรวม (?)