ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
Scourge of War: Waterloo Collector's Edition

ซื้อ Scourge of War: Waterloo Collector's Edition ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Scourge of War: Waterloo follows in the footsteps of its American Civil War predecessors and takes the action to one of the most famous battles in history. It is by far the most detailed game about the final battle of the War of the Seventh Coalition.

The player is tasked with moving huge bodies of troops into position to crush the enemy, be it with sheer numbers or superior tactics. In reality though, there is a whole lot more going on. First of all Scourge of War: Waterloo offers a lot more realism than any similar title on the market, having historical unit names, weapons, formations etc. More importantly, however, is the fact that the game simulates the complete chain of command. Players are not by definition placed on top of this chain (though it is possible) but are often placed somewhere in between. Meaning that during the battle, they get orders from above, interpret them and form a strategy with them, then, they will send out their couriers to deliver their own orders to the units directly under their control.

Scourge of War franchise heavily focuses on realism about units, formations, tactics, weapon ranges and more.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$49.99
Scourge of War: Waterloo
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$19.99
Scourge of War: Quatre Bras
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$19.99
Scourge of War: Ligny
  อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$19.99
Scourge of War: Wavre
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$109.96
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
30%
ส่วนลดชุดรวม:
$76.96
ราคาของคุณ:
$33.00
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Scourge of War: Waterloo Collector's Edition ชุดรวม (?)