ข่าวสาร แล็บ Steam
Cities: Skylines Collection

ซื้อ Cities: Skylines Collection ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Cities: Skylines is a modern take on the classic city simulation. The game introduces new game play elements to realize the thrill and hardships of creating and maintaining a real city whilst expanding on some well-established tropes of the city building experience.

Get the full experience with the Cities: Skylines Collection that features 7 Expansions, 3 Content Creator Packs and 5 Music Packs featuring our own in-house DJ that will spin the tracks while you build your city!

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$29.99
Cities: Skylines
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$14.99
Cities: Skylines - After Dark
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$12.99
Cities: Skylines - Snowfall
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$4.99
Cities: Skylines - Content Creator Pack: Art Deco
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$14.99
Cities: Skylines - Natural Disasters
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$4.99
Cities: Skylines - Content Creator Pack: High-Tech Buildings
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$3.99
Cities: Skylines - Relaxation Station
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$12.99
Cities: Skylines - Mass Transit
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$12.99
Cities: Skylines - Green Cities
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$6.99
Cities: Skylines - Concerts
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$3.99
Cities: Skylines - Rock City Radio
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$4.99
Cities: Skylines - Content Creator Pack: European Suburbia
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$3.99
Cities: Skylines - All That Jazz
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$14.99
Cities: Skylines - Industries
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$3.99
Cities: Skylines - Country Road Radio
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$14.99
Cities: Skylines - Parklife
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$3.99
Cities: Skylines - Synthetic Dawn Radio
  จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$170.83
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
9%
ส่วนลดชุดรวม:
$155.44
ราคาของคุณ:
$15.39
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Cities: Skylines Collection ชุดรวม (?)