ข่าวสาร แล็บ Steam
Introversion Complete Bundle

ซื้อ Introversion Complete Bundle ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Introversion Software prides itself on producing unique, deeply immersive, indie video games. This collection brings the whole, award winning anthology into one discounted steam bundle so you can complete your collection:

Uplink (Metacritic 75%, Steam users: Very Positive)
You play an Uplink Agent who makes a living by performing jobs for major corporations. Your tasks involve hacking into rival computer systems, stealing research data, sabotaging other companies, laundering money, erasing evidence, or framing innocent people.

Darwinia (IGF award winner, Metacritic 85%, Steam users: Mostly Positive)
Combining fast-paced action with strategic battle planning, Darwinia features a novel and intuitive control mechanism, a graphical style ripped from 80's retro classics like Tron and Defender, and a story concerning a tribe of nomadic sprites trapped in a modern 3D world.

DEFCON (Metacritic: 84%, Steam users: Very Positive)
Inspired by the 1983 cult classic film, Wargames, DEFCON superbly evokes the tension, paranoia and suspicion of the Cold War era, playing on the fascinating aspects of psychological gameplay that occur during strategic nuclear warfare.

Multiwinia (Metacritic: 76%, Steam users: Very Positive)
Welcome to Multiwinia: Survival of the Flattest — the ultimate retro-arcade multiplayer experience! Choose from a selection of six spectacular action-packed game modes, set in one of the most beautiful game environs you will ever set eyes on.

Scanner Sombre (Steam users: Very Positive)
Regaining consciousness you smell the damp. Opening your eyes you see the stone walls of the chamber flickering by the light of the fire; you stumble to your feet and kick a helmet clattering across the floor. Slowly the ache in your head begins to subside and you notice the beginnings of a passage. After a few steps the darkness consumes you. Returning to the safely of the fire you see a LIDAR scanner on the floor - a trigger press results in a faint glow coming from inside the helmet. You put the helmet on, adjust the beam-width and proceed into the abyss….

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$9.99
Darwinia
  อินดี้, กลยุทธ์
$9.99
Uplink
  อินดี้, กลยุทธ์
$9.99
DEFCON
  อินดี้, กลยุทธ์
$9.99
Multiwinia
  อินดี้
$5.99
Scanner Sombre
รองรับ VR  ผจญภัย, อินดี้
$45.95
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
50%
ส่วนลดชุดรวม:
$22.95
ราคาของคุณ:
$23.00
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Introversion Complete Bundle ชุดรวม (?)