ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
Upgrade Movavi Video Converter Premium 2020 to Movavi Video Converter Premium 2021

ซื้อ Upgrade Movavi Video Converter Premium 2020 to Movavi Video Converter Premium 2021 ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Get Movavi Video Converter Premium 21 at a discount if you already have Movavi Video Converter Premium 20 on Steam.
Try the brand new Movavi Video Converter Premium 2021! Compress gameplay, trim footage, and enhance audio quality with the updated program.
Take advantage of super-precise trimming. With this new feature, you can cut your clip with pinpoint accuracy. The frame preview will help you to find the exact segment. Now it’s so much easier to cut your clip and delete unwanted footage. You can even apply a timestamp to set the markers at the beginning and end of the unwanted piece.
If something goes wrong, you can now use the Undo and Redo tools to cancel or repeat the changes.
With Movavi Video Converter Premium, you can convert files in the blink of an eye, upload videos to YouTube and Vimeo, and transfer clips to and from popular devices.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$49.95
Movavi Video Converter Premium 2020
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและภาพประกอบ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การผลิตวิดีโอ
$49.99
Movavi Video Converter Premium 2021
  แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การผลิตเสียง, การออกแบบและภาพประกอบ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การผลิตวิดีโอ, การจัดพิมพ์เว็บ
$99.94
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
30%
ส่วนลดชุดรวม:
$69.95
ราคาของคุณ:
$29.99
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Upgrade Movavi Video Converter Premium 2020 to Movavi Video Converter Premium 2021 ชุดรวม (?)