Mua Masters Pack BỘ (?)

Về bộ này

Masters Pack

Unlock the 14 Main Heroes (Gideon, Sparrow, Steel, Greystone, Khaimera, Twinblast, Belica, Muriel, Kwang, Narbash, Sevarog, Boris, Murdock, Countess)
Unlock the previous Season 0 Pass Heroes (Dekker, Grim.EXE, Grux, Gadget, Riktor, Morigesh, Kallari)
Grant 2000 coins ( +1000 coins from Founder's Pack)
Giftable Fault Pack

Sản phẩm có trong bộ này

$19.99
Fault
  Hành động, Chiến thuật, Truy cập sớm
$14.99
Fault - Founders Pack
  Hành động, Chơi miễn phí, Chiến thuật
$24.99
Fault - Masters Pack
  Hành động, Chiến thuật
$59.97
Giá bán lẻ các sản phẩm:
0%
Giảm giá bộ:
$59.97
Phí của bạn:
$0.00
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua Masters Pack BỘ (?)