Αγορά Masters Pack ΠΑΚΕΤΟ (?)

Σχετικά με αυτό το πακέτο

Masters Pack

Unlock the 14 Main Heroes (Gideon, Sparrow, Steel, Greystone, Khaimera, Twinblast, Belica, Muriel, Kwang, Narbash, Sevarog, Boris, Murdock, Countess)
Unlock the previous Season 0 Pass Heroes (Dekker, Grim.EXE, Grux, Gadget, Riktor, Morigesh, Kallari)
Grant 2000 coins ( +1000 coins from Founder's Pack)
Giftable Fault Pack

Αντικείμενα σε αυτό το πακέτο

$19.99
Fault
  Ενέργεια, Στρατηγικής, Πρόωρης πρόσβασης
$14.99
Fault - Founders Pack
  Ενέργεια, Δωρεάν, Στρατηγικής
$24.99
Fault - Masters Pack
  Ενέργεια, Στρατηγικής
$59.97
Τιμή προϊόντων ξεχωριστά:
0%
Έκπτωση πακέτου:
$59.97
Κόστος:
$0.00
Κέρδος από αγορά πακέτου

Αγορά Masters Pack ΠΑΚΕΤΟ (?)