Mua F1 2019 - Abu Dhabi Grand Prix Pack

Về bộ này

This value bundle includes the following premium items with which you can customise your in-game appearance:
Abu Dhabi Grand Prix (Car livery)
Abu Dhabi Grand Prix (Helmet)
Abu Dhabi Grand Prix (Suit)
Abu Dhabi Grand Prix (Gloves)
Abu Dhabi Grand Prix (Badge)

Sản phẩm có trong bộ này

$0.99
F1 2019: Badge 'Abu Dhabi Grand Prix'
  Đua tốc độ, Giả lập, Thể thao
$1.99
F1 2019: Car Livery 'Abu Dhabi Grand Prix'
  Đua tốc độ, Giả lập, Thể thao
$1.49
F1 2019: Helmet 'Abu Dhabi Grand Prix'
  Đua tốc độ, Giả lập, Thể thao
$0.99
F1 2019: Suit 'Abu Dhabi Grand Prix'
  Đua tốc độ, Giả lập, Thể thao
$0.99
F1 2019: Gloves 'Abu Dhabi Grand Prix'
  Đua tốc độ, Giả lập, Thể thao
$6.45
Giá bán lẻ các sản phẩm:
25%
Giảm giá bộ:
$4.83
Phí của bạn:
$1.62
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua F1 2019 - Abu Dhabi Grand Prix Pack