ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam

ซื้อ F1 2019 - Abu Dhabi Grand Prix Pack

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

This value bundle includes the following premium items with which you can customise your in-game appearance:
Abu Dhabi Grand Prix (Car livery)
Abu Dhabi Grand Prix (Helmet)
Abu Dhabi Grand Prix (Suit)
Abu Dhabi Grand Prix (Gloves)
Abu Dhabi Grand Prix (Badge)

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$0.99
F1 2019: Badge 'Abu Dhabi Grand Prix'
  รถแข่ง, จำลองสถานการณ์, กีฬา
$1.99
F1 2019: Car Livery 'Abu Dhabi Grand Prix'
  รถแข่ง, จำลองสถานการณ์, กีฬา
$1.49
F1 2019: Helmet 'Abu Dhabi Grand Prix'
  รถแข่ง, จำลองสถานการณ์, กีฬา
$0.99
F1 2019: Suit 'Abu Dhabi Grand Prix'
  รถแข่ง, จำลองสถานการณ์, กีฬา
$0.99
F1 2019: Gloves 'Abu Dhabi Grand Prix'
  รถแข่ง, จำลองสถานการณ์, กีฬา
$6.45
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
25%
ส่วนลดชุดรวม:
$4.83
ราคาของคุณ:
$1.62
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ F1 2019 - Abu Dhabi Grand Prix Pack