Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Zombie Bundle

Mua Zombie Bundle

Về bộ này

Madness^3 - Build, dig, defend! OR survive in deadly zone.
"KILLBOT" - hurricane online shooter with a variety of game modes and a huge arsenal of weapons. Fight with other players or team up with them to defeat the hordes of zombies and mutants!

Hordes of zombies, demons and robots attacking the base?

Sản phẩm có trong bộ này

$1.99
Madness Cubed
  Hành động, Phiêu lưu, Indie, Nhiều người chơi, Giả lập
$0.99
Killbot
  Hành động, Phiêu lưu, Indie, Nhiều người chơi, Giả lập
$2.98
Giá bán lẻ các sản phẩm:
60%
Giảm giá bộ:
$1.20
Phí của bạn:
$1.78
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua Zombie Bundle