The Full Swords and Soldiers Axeperience

Mua The Full Swords and Soldiers Axeperience BỘ (?)

Về bộ này

This is a truly axellent bundle that gets you the full Swords & Soldiers axeperience. Take command of the Vikings, Persians, Chinese, Demons, and Aztecs in this axeciting side-scrolling strategy series filled to the brim with axes, axeplosions, and puns in multiple axepansive campaigns.

Sản phẩm có trong bộ này

$9.99
Swords and Soldiers HD
  Hành động, Đơn giản, Indie, Chiến thuật
$1.99
Swords and Soldiers - Super Saucy Sausage Fest DLC
  Hành động, Chiến thuật, Indie, Đơn giản
$4.99
Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon Soundtrack
  Hành động, Indie, Chiến thuật
$14.99
Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon
  Hành động, Indie, Chiến thuật
$31.96
Giá bán lẻ các sản phẩm:
15%
Giảm giá bộ:
$27.16
Phí của bạn:
$4.80
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua The Full Swords and Soldiers Axeperience BỘ (?)