ข่าวสาร แล็บ Steam
Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

ซื้อ Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

The Season Pass includes:

**DLC 1: The Wildcards**

• A new playable race. During the poll to decide which bonus race we were going to add to the game, one particular option was requested a lot (besides the winner - Aasimars): Tieflings, the people with a drop of demonic blood in their veins. They didn't make it into the base game, but became the natural choice for the first piece of post-release content.

• A new playable class. They master the raw power of the elements, channeling it into their wild talents to manipulate the world around them. Kineticists are living conduits of primal energy, deadly both in close and ranged combat.

• A new companion. If you combine a race with a class, you get a character. Welcome your new companion, the Tiefling Kineticist who comes, just like every other companion, with her own storyline. She could also be a romance option and may hold one of the positions in the Kingdom.

**DLC 2: Varnhold's Lot**

A new bonus campaign. While celebrating your victory at Jamandi Aldori's mansion, you've met another hero of the Stolen Lands: the mercenary captain Maegar Varn. While you're building your barony in the Shrike Hills and Narlmarshes, Varn and his people are establishing their own nation of Varnhold in the rocky foothills of Dunsward. What did they have to go against? Play this new story, and export the consequences of the choices you've made there into the main campaign!

This exciting new side story is about the size of one chapter of our main campaign and will take 6-12 hours to complete, depending on your playstyle.**DLC 3: Beneath The Stolen Lands**

A new game mode. Sometimes you want to play a story with memorable characters, rich lore, and a complicated set of choices and consequences. But then there are days when you just want to grab a sword, cast some spells, and destroy a horde of monsters! This DLC will introduce a rogue-like randomly generated endless dungeon, complete with a new unique boss. You can explore it in a separate game, or as a part of your main campaign. How deep can you go?

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$5.99
Pathfinder: Kingmaker - The Wildcards
  เกมสวมบทบาท
$8.99
Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot
  เกมสวมบทบาท
$7.99
Pathfinder: Kingmaker - Beneath The Stolen Lands
  เกมสวมบทบาท
$22.97
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
17%
ส่วนลดชุดรวม:
$19.06
ราคาของคุณ:
$3.91
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle