ข่าวสาร แล็บ Steam
Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

ซื้อ Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

The Imperial Bundle includes:
o A premium downloadable copy of the game which contains 2 in-game items.
o All 3 full DLCs.
o Two additional portraits. Included in the gallery of portraits available upon creating a character.
o A digital Art Book. 176 pages with sketches of characters, monsters, items and the game world.
o Official soundtrack. Contains a complete set of in-game music.
o A digital module for board game adventures.
o A digital high-resolution map of the Stolen Lands. This detailed map can be used as a desktop wallpaper.
o A red panda in-game pet.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$7.99
Pathfinder: Kingmaker - The Wildcards
  สวมบทบาท
$11.99
Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot
  สวมบทบาท
$9.99
Pathfinder: Kingmaker - Beneath The Stolen Lands
  สวมบทบาท
$39.99
Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Edition
  สวมบทบาท
$16.99
Pathfinder: Kingmaker - Royal Ascension DLC
 
$86.95
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
8%
ส่วนลดชุดรวม:
$79.99
ราคาของคุณ:
$6.96
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle