Welcome to the Final Simulation, a simulation catered to your fears. Short and Shocking. Simply complete it to win.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Final_SIM

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

21 Tháng 3

"Final_SIM" RELEASED!!!

Hey everyone, I am excited to announce that "Final_SIM" is OFFICIALLY LAUNCHED!

Thank you to EVERYONE who made this possible and supported me along the way. I truly want to thank each and every one of you who play my game. It means the world to me <3.

Have fun!-Flashynurav
1 bình luận Đọc thêm

7 Tháng 3

First Release Coming Soon!

Hey everyone! I am excited to announce that Final_SIM will be releasing very soon, hopefully on March 21st, 2019. I hope to see you all then!

P.S: Be sure to add to your wish-list and share with your friends ;)-Flashynurav
1 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

"Final_Simulation" was designed to invoke unprecedented levels of fear and paranoia in whoever is unlucky enough to view its three personalized VHS tapes. If you can watch them in their entirety, the simulation will apply one final test before giving out a reward.

Survive all three of the tests presented to you, if you can. The simulation does not want you to win. Whatever it has sent is not a friend.

The danger is real, time is short, and they are watching.

Enter the Final Simulation and experience your own greatest fears.

A unique twist on classic first-person horror games, includes an interactable environment and high-quality props.

Navigate three levels of puzzles and code-cracking.
Experience VHS-themed graphics, nostalgically terrifying.
An intermittent story that reveals itself as you play.

The Final_SIM will take you approximately three-quarters to one hour to complete.
Good Luck.

Final_SIM is a student horror project developed in under a year using outsourced assets.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8+
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 980 Ti
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Peformance varies system-to-system, works well on 99% of PC's so give it a try. (Minimum system requirements are just a suggestion anyways)

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...