Run around the maze collecting coins while being chased by spooky monsters. Outsmart the enemies in 4-player co-op games, or play the versus mode as a monster to prevent the other team from stealing all the gold from the castle.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quest for the Golden Duck

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc trong

-80%
$9.99
$1.99
 

Về trò chơi này

Inspired by a classic game from the golden age of arcades, Quest for the Golden Duck allows you to bring up to 3 more friends in a co-op game. Or take control of the monsters in PvP game and prevent the other team from stealing all the gold from the castle.Lured by rumors of untold treasures in an abandoned castle, you stumble upon a secret tunnel some prisoners used to escape from its dungeon. Your quest is to find the fabled Golden Duck, a magic artifact of unlimited power. • Single player campaign with 5 playable heroes
 • 2-4 player co-op campaign
 • PvP game: 1v1, 2v1, 2v2 modes for 2-4 players
 • 100 handcrafted levels • Run around the maze and collect all the gold while being chased by spooky monsters.
 • Complete the levels before the time runs out to get extra lives.
 • Lure monsters into traps and away from treasure. Hide and sneak behind their backs. • Power Gem allows you to chase down and banish the enemies
 • Ice Bomb freezes all the enemies on the screen
 • Clover Leaf makes you invisible
 • Pick up keys to unlock doors
 • Use secret passages when enemies are closing inIn versus games, players side with Team Heroes or Team Monsters. Heroes have to collect all the gold, while monsters have to chase them down before the time runs out. Players can use powerups to escape tough situations.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or newer
  • Bộ xử lý: Core2Duo 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB Video RAM, OpenGL 1.1+
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9 Mavericks
  • Bộ xử lý: Core2Duo 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB Video RAM, OpenGL 1.1+
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any 32bit or 64bit
  • Bộ xử lý: Core2Duo 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB Video RAM, OpenGL 1.1+
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...