Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (42) - 83% trên 42 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Warhammer trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War trên Steam để có thể chơi.

Mua Warhammer 40,000: Gladius - Tyranids

 

Về nội dung này

On Gladius Prime, where there were once cities and agriculture... now there is only war. Orks, Necrons, Space Marines and the Astra Militarum vie for control of a dying world. But something worse lurks in the shadows. Feral Tyranids now roam the planet's surface, escapees from an Imperial research facility. All life on Gladius will shudder in fear.

For the Great Devourer comes.

Warhammer 40,000: Gladius - Tyranids introduces a new playable race, which joins the fight for Gladius Prime! Thanks to their numerous new gameplay mechanics and features, they are a radically different faction, unlike any other in the game. The distinctive traits of the Tyranids are represented in the way they play. They are a ravenous, hungry swarm. They will consume Gladius Prime!


The Tyranid race travels the stars, systematically consuming anything that enables its rapid evolution and reproduction... so it may consume even more. On Gladius, the Tyranid faction specialises in reclaiming biomass from enemies, its own units and even by stripping tiles back down to the bedrock.


To the Tyranids, to stay still is to die. They consume and they move on. When an organism has served its purpose, from the smallest Ripper to the mightiest Tyrant, they walk willingly into the reclamation pool, so their biomass may be re-used.


The Hive Mind is the gestalt consciousness of the Tyranid race, controlling its creations through a pervasive psychic shadow generated by alpha creatures like Hive Tyrants and Warriors. But should its troops fall outside of this control, they become wild beasts, running feral, attacking Tyranid and enemy alike.


Tyranid units are monstrosities, adapted by the controlling Norn Queens by devouring the DNA of their enemies. Many of their units - from the mighty Tervigons and Trygons to the man-sized Hormagaunts and Termagants - can adapt to their current foes by gaining toxin sacs, acid blood, adrenal glands or other inhuman creations.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 compatible with 1 GB VRAM (NVIDIA GeForce GTS 450 (1 GB) / AMD Radeon HD 5750 (1 GB)) and up-to-date graphics drivers
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 compatible with 3 GB VRAM (NVIDIA GeForce GTX 660 (3 GB) / AMD Radeon R9 270X (4 GB)) and up-to-date graphics drivers
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 compatible with 1 GB VRAM (NVIDIA GeForce GTS 450 (1 GB) / AMD Radeon HD 5750 (1 GB)) and up-to-date graphics drivers
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 compatible with 3 GB VRAM (NVIDIA GeForce GTX 660 (3 GB) / AMD Radeon R9 270X (4 GB)) and up-to-date graphics drivers
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Warhammer

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...