Take gold from the dragon, and not become a barbecue. Colorful cubic platformer about pig and...
Đánh giá chung:
Khá tích cực (17) - 70% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dark Sauce

GIÁ ƯU ĐÃI! Kết thúc trong

-70%
$2.99
$0.89
 

Về trò chơi nàyGo to the dungeon filled with many unusual creatures, traps and mountains of gold, which are guarded by an ancient powerful dragon.

The real cubic platformer in which you will find everything - challenging levels, nice voxel 3D graphics, unusual characters, dungeons, gold and dragons.

Take the challenge - go through all the levels and defeat the mighty ancient dragon guarding untold riches?
Can you? Good. But I forgot to mention that you have no superpowers - you are just a little pig in the dark dungeon of a hungry dragon. Good luck • Many levels full of dangerous traps and monsters.
 • This challenge for your abilities
 • Nice graphics in the spirit of retro games in a new way
 • Gamepad support

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7,8
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz or faster processor
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: 3.2 Ghz or faster processor
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 2 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse or Gamepad

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...