ThreatGEN: Red vs. Blue is a cyber warfare turn-based strategy game that is also designed to actually teach you real-world cybersecurity concepts, methods, strategies, and skills.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ThreatGEN: Red vs. Blue

 

Về trò chơi này

It's Cyber Warfare... Turn-Based Strategy Style

Which side will you choose? The hackers (red team) or the cyber defenders (blue team)? Battle head to head in turn-based cyber warfare, where the fate of a company's computers, network, information, and even critical industrial control systems hang in the balance.


But ThreatGEN: Red vs. Blue is not just a game...

Learn Real-World Cybersecurity!

Developed by actual experienced, professional (ethical) "hackers" and penetration testers, ThreatGEN: Red vs. Blue is also designed to teach you real-world cybersecurity! Learn how hackers think, operate, and attack systems by playing the part of the red team (no prior skills necessary)! Play the part of the blue team and learn about real cybersecurity controls, technology, methods, and strategies!

Game Play

ThreatGEN: Red vs. Blue is a turn-based strategy game played much like popular global domination board games. Rather than a world map, the "game board" consists of a computer network, which players compete for control over. Instead of simulated computer terminals, players choose and commit actions using "action cards" similar to a trading card game.

By the Community... For the Community

Every single member of the development team for this game actually comes from the cybersecurity (or INFOSEC) community. Most of us work, or have worked, for years as cybersecurity professionals, and we all remain active members of the community. Developers Clint Bodungen and Aaron Shbeeb are authors of the book, Hacking Exposed: Industrial Control Systems. ThreatGEN: Red vs. Blue was developed and tested as a result of the feedback from more than 300 beta testers in the cybersecurity community. Our goal is to continue to make regular updates based on continued feedback, making this truly a game by the community, for the community.

Features

 • 1-on-1 internet and local hot seat (shared screen) multiplayer
 • Cross-platform multiplayer enabled
 • Touch screen optimized
 • In-game real-world cybersecurity advice and hints
 • Configurable win conditions
 • Game "Wiki" with game play concepts and instructions, as well as real-world cybersecurity definitions and concepts

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 64-bit 1.5 GHz CPU or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Standard onboard graphics
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Standard onboard sound
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X 10.10 Yosemite or better
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 64-bit 1.5 GHz CPU or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Standard onboard graphics
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Standard onboard sound
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Any RPM-based or Debian-based variant
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 64-bit 1.5 GHz CPU or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Standard onboard graphics
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Standard onboard sound
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...