The Ark of Horizon is a boldly creative Battle Royale game. Multidimensional battlegrounds are adopted. The combat take place anywhere up to the air or down to the sea. In the Ark of Horizon, you can fly, adventure and combat just like a super hero!
Đánh giá gần đây:
Khá tiêu cực (10) - 30% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (474) - 56% trên 474 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi 天际起源 The Ark of Horizon

Chơi miễn phí
 

Đánh giá

8 – 向日葵游戏评分

Về trò chơi nàyIn the future
Artificial intelligence technology can separate people’s souls from their bodies.
Self-awareness information can be digitized and uploaded to the network system as permanent storage.
Since then, people have completely got away from spacial and fatal control and gained eternity and freedom in the network.
People call this powerful network system the "Horizon".
Seventy percent of the world’s people have accepted this awareness upload.
It is the most special migration from real world to virtual world in human history.
People's consciousness are connected to their bodies through unceasing data.
They are powerful just like the god.
Even if they died hundred times,
their consciousness could be reborn in biochemical prosthetics.
The separation of soul and body allows humans to complete the ultimate evolution,
The boundaries between human-being and machine have become increasingly blurred
They call themselves the Sons of the Horizon.clean accurate weapon


unique flight system

explosive force weapon

Battle aboard aircraft

power core augmentation system

holographic sci-fi armor

compete with players all over the world

Excellent game optimization, high quality, high frame rateYêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit version)
  • Bộ xử lý: Intel i3 8130U(2Cores, 2.3GHz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 730 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3.2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible using the latest drivers
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit version)
  • Bộ xử lý: Intel i5 2500(4 Core, 3.3HGz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3.2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible using the latest drivers

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...