Master the magic of cards to save the dragon king!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Solitaire. Dragon Light

 

Về trò chơi này

Collect valuable cards, break locks, cut through vines and chains, destroy stones and put out fires to complete this magnificent game! Use the Joker and other magical abilities to complete quests!
Music and wonderful backgrounds enchant and relax you like magic, making it a pleasure to complete every level!
Learn more about your favorite characters, their secrets and stories; visit the medieval age and see the homes of elves, dwarfs, dragons, sorcerers, fairies and other mystical characters.
Take a rest from the daily rush! Dive into a long-awaited adventure and find out what happened to Snow White after she defeated the Evil Queen!
Love card games like Spider Solitaire, Classic Solitaire, Pyramid Solitaire, Klondike, Freecell and Perfect Match? Then this is the perfect logic game for you!

- Exciting story and characters!
- Mixture of solitaire, hidden objects and puzzles!
- Engaging and clear gameplay!
- Mini-games that stay fun time and time again!
- A ton of varied bonuses and helpers in the game!
- 5 colorful worlds and 160 unforgettable card deals!
- Stunning illustrations and delightful background music!
- Complete challenges, get colorful trophies, rewards and artifacts!
- Challenge yourself to overcome various obstacles!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3
  • Bộ xử lý: CPU: 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10
  • Bộ xử lý: CPU: 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...