Cửa hàng điểm Tin tức Labs
CLOSE YOUR EYES. BECOME A WARRIOR: Feel your enemy’s rasping breath; a foot shifts on swampy ground; the crack of steel on wooden shield. The Vale is an audio based action adventure that sets out to breathe new life into medieval combat and fantasy narrative.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (203) - 97% trên 203 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg08, 2021
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống The Vale Demo

Mua The Vale

 

Đánh giá

“Some of the best combat I've ever experienced.”
The Gamer

“Incredibly outside-of-the-box.”
Game Informer

“One of the most unique video game experiences in recent memory.”
Screen Rant

Về trò chơi này


The Vale is an audio-based action adventure game that places you in the worn leather boots of a blind adventurer.

Features:

 • 5 hours+ gameplay.
 • Specialized 3D audio provide an incredibly immersive game experience
 • Action-adventure with RPG elements: Choose equipment, play-style, magic abilities, companions and quests.
 • Emotionally engaging story, quality sound design and voice performance.
 • Fully blind accessible
 • Headphones recommended for best experience

Story:

As your elder brother takes his place on the throne, you are made warden of a small castle on the outskirts of the kingdom. Blind from birth and sheltered for much of your childhood, you welcome your exile as a chance for a little adventure.

En route to the castle, your convoy is attacked by a huge invading army. You find yourself alone in hostile lands where you must scrape together supplies and seek out allies in hopes of surviving the long, dangerous journey home.

The path home follows a dark and winding valley known simply as “The Vale”. It shrouds the land’s darkest secrets including startling truths about your family’s past.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader model 2.0+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Shader model 2.0+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Headphones recommended

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...