Fight, make awesome somersaults and shoot at your enemies to make beautiful explosions and destroy the enemy. Several hardcore levels on which you will need to cheat and find a solution to destroy enemies.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Stick man Flipper

 

Về trò chơi này

Fight, make awesome somersaults and shoot at your enemies to make beautiful explosions and destroy the enemy. Several hardcore levels on which you will need to cheat and find a solution to destroy enemies.

Use A, D to rotate the hero and at the stratum, to select the trajectory of the jump.
The left mouse button is a shot.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer: 32bit / 64bit
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...