What! My house is occupied!" Our male protagonist utters an incredible howl. He clearly lives happily in his big house. His parents can work outside all the year round, but they are occupied by three sisters in the best three bedrooms. Liao Feiluo, Xiang Yuyao and Zhu Nanjun! What are you three doing?
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 同居指南 | Cohabitation Guide

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 28 Tháng 10

-50%
$2.99
$1.49
 

Về trò chơi này

What! My house is occupied!" Our male protagonist utters an incredible howl. He clearly lives happily in his big house. His parents can work outside all the year round, but they are occupied by three sisters in the best three bedrooms. Liao Feiluo, Xiang Yuyao and Zhu Nanjun! What are you three doing?


This is a guide to easy cohabitation life. Our male protagonist is easy to live alone. If he carelessly faces the "complex and dangerous" cohabitation life, as the saying goes, "three women play a play", then you will become a pillar, regardless of the performance, you will have to watch it.Wish to die for the southwest wind.
Zhu Nan Jun
If you don't meet at the top of the mountains, you'll meet Yaotai next month.
Xiang Yu Yao
Whose Jade Flute is flying silently into the city of Luocheng with the spring breeze. ----
Liu Fei Luo


The three heroines have their own characteristics. Living together is really not an easy process. To protect the living environment of the homeless man, of course, it takes a lot of effort. However, this youth story always contains a trace of happiness and beauty, does not it?


The game includes:


 • The three-hour story of the game
 • three game endings, your different choices will eventually lead to unexpected results.
 • Three unique heroines, yes! No one serves.
 • More than 30 scenes and more than 3 HD CGs


Come on, start your cohabitation life!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Not have nudity but have swimsuit picture.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Due Q6600 or AMD althon X4 630
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA 7600GS or ATI X1600 Pro
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core I5 4170 or AMD FX 6300
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX760 or ATI R7 260X
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 需要 64 位处理器和操作系统
  • Bộ xử lý: Intel i5, 2.4 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD GCN-based GPU, Nvidia Kepler-based GPU or newer, Intel HD 4000 or newer (requires Metal)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mac OS 10.13.6 or newer
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 需要 64 位处理器和操作系统

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...