Hanna requires your help! She is lost in the old bunker of Tempelhof Airport in Berlin. Could you help her find her parents? Along the way you can learn about the Airport, past, present and future. Additionally you can take a sightseeing tour through the main Airport building and watch original films and photos from the past.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (10) - 30% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg12, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Chơi ZDF History 360° – Tempelhof

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Discover Tempelhof Airport in Berlin – and become a part of the story.
History360°-Tempelhof is a VR application with game features. The user will discover Berlin’s Tempelhof airport and experience its history in its original setting. Video recordings and cutting-edge technology such as photogrammetry turn these premises into a virtual experience everyone will enjoy.
Content
Your experience starts in the abandoned bunker located beneath the airport, where VICTOR is expecting you. This little robot will be at your side throughout the entire game. He will be giving you hints and clues, has plenty of helpful tips and tricks for you, and will help you find your way around Tempelhof.
Together, you will be helping little Hannah find her parents. This game is based on true facts, and to win it, you will have to complete different tasks: you must solve the riddles you will be encountering and will have to collect objects that’ll tell you more about the history of this airport. As you play, you can also take a look at original footage and model airplanes from different times.
Start playing
To start the game, launch the application and select “New Game” in the main menu. If you’d like to discover the rooms without any game elements, select the “Sightseeing” option.
Game controls
PC
In the desktop version, you can move around by pressing the following keys on your keyboard: W (forwards), A (left), S (right), and D (backwards). You can also grab and hand over objects and interact with VICTOR by pressing the E key. To open the Game Menu, where you can see and manage your collected objects, press the M key.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: AMD Phenom II X4 965 or Intel i5 3570K
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5000 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic Soundcard
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: AMD FX 6300 or Intel i7 5820K
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1080ti
  • Lưu trữ: 10000 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic Soundcard

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...