GeminiArms is a side scrolling 2D shoot'em up.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua GeminiArms

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (6)

10 Thg05

UPDATE VER 1.13

Some minor fixes.
0 bình luận Đọc thêm

30 Tháng 4

UPDATE VER 1.12

Some minor fixes.
(SE, Images, etc.)
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

GeminiArms is a side scrolling 2D shoot'em up.

OVERVIEW
 • 2 players cooperation playable.
 • Twin stick and Side Scroll robot shooting.
 • Robot fusion and transform is hot!
 • Attacks in 360 degrees direction.
 • It's fun alone, more fun if it's 2 players.

STORY
50 YEARS HAVE PASSED SINCE HUMANS STARTED LIVING IN SPACE.YET, EVEN IN SPACE, WE CONTINUE TO FIGHT FOR RESOURCES AND CONFLICT DEVELOPS BETWEEN EARTHBORN AND SPACEBORN. FEDERAL FORCE DEVELOPS A HUGE LASER WEAPON THAT CAN DESTROY COLONIES.

IN RESPONSE, THE LATEST WEAPON GEMINI ARMS WERE DEVELOPED SECRETLY.

HOW TO PLAY

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows10,8,7
  • Bộ xử lý: CPU 1.5GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: windows10,8,7
  • Bộ xử lý: CPU 1.5GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...