Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Maker Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Shrouded Wonder Music Pack

 

Về nội dung này

Looking for music that's slightly mysterious and puzzling? We've got the perfect pack!

Composed by by Elijah Mills, this music pack is perfect for creating the atmosphere of mystery and enigma any puzzle game needs. The songs range from amusing ditties to intense mystery, ensuring that there's something for every mood. Shrouded Wonder Music pack is a small smattering of fun songs you'll love to have.

This pack contains:

 • 10 BGM tracks suitable for puzzles, mysteries and shocking revelations.
 • A variety of instruments, melodies and sounds.
 • .wav, .ogg, .m4a and .mp3 formats included.
 • Royalty free music to use in your commercial and non-commercial RPG Maker projects.


BGM List:

 • A Song Less Traveled
 • Endless
 • Mysterious Mayhem
 • Obscurity
 • Quizzical
 • Sand Falling
 • Slight Suspicion
 • The Riddle
 • Unobtained
 • Wondering

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Maker Series

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.