Fight the fever in user-created beatmaps against your favorite songs! Can you feel the flow to Defeat the Beat?
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I wanted to release this game in Early Access because I feel like it's probably something that the VR Rhythm community would want even in it's unfinished state. For the game to be considered complete I want everything that you would want to do in the game to be able to be done without taking off the headset. This means that I want the players to be able to share their created beatmaps online, to be able to play other's beatmaps, view ratings for beatmaps, and compete for the highest highscore. Currently if you want to share a beatmap you have to share the file manually at your desktop and put it in the proper folder to appear in game. While this is "workable" it is in no way something I would expect of a complete product.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game should be in Early Access for no longer than a year. I would say less than that however since I'm working a 8-5hr office job and this is a passion project for me I'd rather give a longer estimate than a shorter one. Since the main content of the game is user generated most of the work needed is the plumbing to facilitate the users to be able to share and interact with each other's content.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will allows users to do everything in the game without taking off the headset. The main addition that will mark the full version will be users able to share their created beatmaps online, and being able to play other's beatmaps. Once the users can share content without having to return to their desktop, go to a online forum, download a file, put it in a folder, relaunch the game then try the new song - the game will leave Early Access.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the early access version allows players to record beatmaps to songs they found on YouTube, they can then replay those songs locally. Currently the sharing of songs has to be done from outside the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Pricing will remain the same from Early Access to the full release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I've set up a Discord with different channels for feedback, discussion, community beatmaps, and song-requests here:
https://discord.gg/TnJuWYG

I've also set up a SubReddit for the game as well:
https://www.reddit.com/r/DefeatTheBeat

Since the game is almost completely based off user generated content, making the process of creating and sharing content as fun and rewarding as possible is key for this project.

I'm trying to manage the communities and develop the game as best I can. I can't guarantee a huge list of new features since my free time working on the game is pretty limited at the moment, but if there is a community that wants to follow this game and there's ideas to make the game a better product I will do my best to add the communities requests to the project.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Defeat the Beat

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

NEW: 2019 - 05 - 07
Defeat the Beat now utilizes Steam's Workshop. You can publish BeatMaps you have recorded online and subscribe to BeatMaps other people have made through Steam's Workshop. After subscribing to BeatMaps you have to restart the game for the BeatMaps to download to the "Songs/Workshop" folder. When uploading a song to the Workshop please wait for the status text to change to "Success" before returning to the hub. Make sure to change your song's visibility from Hidden to Public to share the BeatMap with the world!

Forward
I've had 2 major passions in life, Video Games and Music. VR seems to be one of the best ways to combine those passions. It feels like something happens when you put on the headset and step into a VR rhythm game. For me it's a place I can dance like no one is watching and I love to really get into the beat or melody of a song. I wanted to create an experience where you could express yourself dancing however you want to a song and then replay it in a way that feels like you're in the middle of an intense VR action game. And so "Defeat the Beat" was born.

Overview
Defeat the Beat has 2 main components. Recording and Playing, both done in game in VR. You can search for a song and record your movements to the song. After recording or downloading beat maps you can try for a highscore against the boss as it sends attacks at you in the exact way the song was recorded.


Recording
 • Creating beatmaps are done entirely in VR
 • Search for any video on YouTube to record to
 • Use 4 different weapons (Shield, Sword, Blaster, and Bow) to create a beatmap to however the song makes you feel
 • Currently songs are saved locally and the files do not contain any copyrighted information so they can be shared outside the game legally

Playing
 • Face off against the beat - and try to match the moves of the beatmap's creator
 • Record your highscore locally
 • Weapons automatically switch to whatever is needed at the time so you can focus on hitting the beats.


Accessing Created Songs
Even though you cannot yet share songs in the game, you can access the beatmaps you create from the game's local content and share those files. To access the local files right click on the game in your Steam library. Click Properties > Local Files > Browser Local Files. This will open up the game's files. All of the songs created and loaded into the game are saved in the "/Songs" folder. Adding any songs to this folder will be loaded next time you start the game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8.1/10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8.1/10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...