Failspace is a Co-Op, crisis-solving, multiplayer VR game set on a space truck that could burn through all the rings of Saturn at lightspeed to deliver a bag of rice. Up to 4 people can join the mission where their skills, resilience and friendship will be tested all across the galaxy.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
To be announced
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: To be announced

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Closed Alpha Access

The Closed Alpha will begin in December 2018. Registration to join the alpha is now open at our official website.

Về trò chơi này

Operate a glorious space truck that comes fully equipped with everything you need to make space delivery possible. However, the ship’s warranty may have expired some time ago. So if a system’s not running right, expect to fix it yourselves.

Fun co-op gameplay


Alas, space is a dangerous place. Your trusty space truck will never be well-equipped enough! Teamwork skills are crucial to become the best space trucker there is. So while your crew mate’s putting out a fire, go fix the shield or find out why the fire started. No lollygagging!

Fast-paced & high-intensity VR experience


A good space trucker crew delivers their cargo on time. A great space trucker crew delivers their cargo on time with their ship intact. Be vigilant! An experienced space trucker will detect and prevent catastrophic malfunctions before they even begin. There’s never a dull moment in space delivery!
– Comical and chaotic, each play session lasts around 10 minutes requiring tight co-op communication and fast fixing physical skills, creating short bursts of fun with friends as everything potentially can go wrong.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Core i5 3500 series / AMD FX 8000 series
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Core i5 8000 series / AMD Ryzen 5 1000 series
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega series
  • Kết nối: Cáp mạng Internet

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.