Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc Movavi Video Editor 15 Plus trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc Movavi Video Editor 15 Plus trên Steam để có thể hoạt động.

Mua Movavi Video Editor 15 Plus - Halloween Pack

 

Về nội dung này

Celebrate Halloween with this new blood-chilling pack! Set the mood with the help of spooky backgrounds, creepy transitions and eerie titles and stickers.

With this pack, you get:
 • 14 titles
 • 3 transitions
 • 14 stickers
 • 7 backgrounds

The pack is compatible with Movavi Video Editor Plus.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® Vista/7/8/10 with up-to-date patches and service packs installed
  • Bộ xử lý: Intel®, AMD®, or compatible processor, 1.5 GHz
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 2000, NVIDIA® GeForce® series 8 and 8M, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, AMD Radeon™ R600, Mobility Radeon™ HD 4330, Mobility FirePro™ series, Radeon™ R5 M230 or higher
  • Ghi chú thêm: Administrator permissions are required for installation
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X® 10.7 or higher
  • Bộ xử lý: 64-bit Intel® processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 2000, NVIDIA® GeForce® series 8 and 8M, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, AMD Radeon™ R600, Mobility Radeon™ HD 4330, Mobility FirePro™ series, Radeon™ R5 M230 or higher
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Administrator permissions are required for installation

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.