Checkmate! Turn Based Real Time PvP Game!Enter the hottest battlefield and compete other players all around the world.Show your divine move to beat the enemy!
Đánh giá chung:
Trái chiều (17) - 64% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We're a firm believer that working in cooperation with the community would be the best option to improve our game to bring out its full potential. We understand that our game is currently not complete to serve our audience but our development team is fully prepared to take in all the feedback necessary from the community to ensure that the game was really created for the community. We felt that Early Access would help us ensure we ship the best experience to our community.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are planning to leave the game in one year(it could be around Q3 or Q4 2019) from Early Access. During this time, we want to make sure to have enough data to improve our development stage and continue to get feedbacks from our community. We will try our best efforts to make acceptable standard for our game both by us and our community.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our Early Access phase is to allow more of our audience to participate in playing our game and letting us know how we can further improve the quality.
Throughout the Early Access we will be continually adding heros, units, maps, setting changes, and much more based from our community feedback. Until we're convinced that our game at its current state satisfies not only us but our community's approval, will we phase out of Early Access and officially release the game.

We will add more contents when we launch full version as below.
* Additional game feature including characters(both Hero and Unit), 6 more maps.
* New systems such as Hero Weapon, Season Ranking and Clan.
* Also, Many additions and improvements to be added”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently, CHECKMATE : Battle Arenas is already developed the core contents and fully playable for the battle, and we focus on making the core experience for users as stable as possible.

Main Features for Early Access version
* 2 Heroes and 26 Units (including upgrade system, battle deck creation, skill management)
* Real Time PvP Battle with other players
* Shop contents are created
* Daily Missions and Ranking System”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“CHECKMATE: Battle Arenas is basically free-to-play in Early Access, and will remain free-to-play after launch. However, In-game shop item price(items in shop) could be changed when we have full release. If there is any price change for the in-game item, we will announce the players first.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Our developers are very involved with our community. We are fully embracing Steam’s community tools and plan to be most active in the Steam discussion forums and news feed. We also read comments and engage with players on social media, conduct surveys, and watch streamers. And our community team collects formal feedback from players which is discussed in planning meetings every week. We will catch what's the player's priority and the development team will try to improve the game as players' needs.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, CHECKMATE : Battle Arenas không còn được bán trên Steam.
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (12)

10 Tháng 3

Thanks for all the Checkmate players!

Dear. Checkmate Players

We closed the Early Access service of <CHECKMATE: Battle Arenas> today.
Thanks to all your support for <CHECKMATE: Battle Arenas>.

Team Checkmate
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này


CHECKMATE : Battle Arenas is turn based real time PvP game with new style. Kill your opponent’s King and get the highest Arena!

KEY FEATURES OF THE CHECKMATE

 • Enjoy thrilling moments from turn based 1 vs 1 battle in real time.
 • Create your own deck with 20 skills in each hero and various units.
 • Break blocks in the map and make new strategy on your own.Bring your opponent close to you by breaking the block in the map. But, block direction is changed in each turn so make sure before you use this skill!


Checkmate! Shout out your win to the opponent by using unique hero skills and units with your style!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 450
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 450
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...