Pirate Survival Fantasy Shooter is a VR survival adventure that takes you inside a magical realm full of incredible bloodthirsty creatures. Your entire crew has been slaughtered by the cursed creatures living in these crazy islands and your ship is sinking.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Pirate Survival Fantasy Shooter

 

Về trò chơi này

Pirate Survival Fantasy Shooter

This is a VR survival adventure that takes you inside a magical realm full of incredible bloodthirsty creatures.
Your entire crew has been slaughtered by the cursed creatures living in these crazy islands and your ship is sinking.
Many pirates have lost their lives in these waters.
As the only remaining buccaneer on the ship you have to shoot your way out of trouble and survive as long as possible.

This VR shooter fully immerses the players into the Caribbean fantasy pirate world of fairy tales and legends.

FEATURES:
- Beautiful levels with different monsters and challenges
- Buy different magic guns with special skills attacks
- Insane difficulty survival
- Best Scores Leaderboard
- Level up your pirate, increase your stats and earn coins by playing
- Avoid bullets

This game can be played as a normal PC FPS game without any VR headset too.


You will never feel sick or discomfort during the game.

Become a legendary pirate today or die trying!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

It is a shooter game, the enemies explode when being shot with the magic guns and blood jumps from the player when he is being attacked by the enemies and when he dies. It is all done in a cartoony way though.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 (AMD Radeon R9 290) or better.
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The Requirements are meant for VR users. If you purchase this game to play without the headset, the requirements are much lower as for a standard pc game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 or greater or NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The Requirements are meant for VR users. If you purchase this game to play without the headset, the requirements are much lower as for a standard pc game.

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...