Vile is an action rogue-lite about fighting demonic creatures and other horrors throughout a vile world. Fight enemies and/or complete random objectives given to you in procedurally-generated dungeons to put a stop to the creatures forever! Collect souls, find new weapons, new artifacts, and battle EPIC bosses!
Đánh giá chung:
Tích cực (22) - 86% trên 22 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Vile

Mua Vile + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Vile, Vile - Soundtrack

-10%
$14.38
 

Về trò chơi này

Vile is an action rogue-lite about fighting demonic creatures and other horrors throughout a vile world. Fight enemies and/or complete random objectives given to you in procedurally-generated dungeons to put a stop to the creatures forever! Collect souls, find new weapons, new artifacts, and battle EPIC bosses! Use your souls to buy talents from 3 different talent trees!

Different Objectives: Each playthrough in Vile can be interesting to find something new and fun with random objectives given at the start of levels. If you complete this objectives you will you will be rewarded! This will keep each playthrough feeling fresh with over 20 objectives and if you don't want to complete the objectives then no problem! You can just kill enemies to proceed to the next level.

Characters, Weapons, Artifacts: Play as unique characters, each with their own set of abilities, weapons, and an artifacts. Artifacts can provide many uses in battle but they take mana. Stamina regenerates over time and is used for the two abilities of each character.

Epic Bosses: Battle 12 epic bosses! Battle a huge bone vulture, on a carriage, and each different from the last.

Talent Trees: Three awesome talent trees with so many talents to purchase from. Ranging from loot that gets pulled in to your character, an extra spell, keep souls gathered or gain health when an objective is completed and many more!

Maps and Loot: With 6 different worlds, plenty of weapons and artifacts to find there is a lot of things to enjoy in Vile!

Key Features
 • Random objectives given at the start of the level to complete or you can just kill enemies to proceed
 • Epic bosses to battle
 • Unlock unique characters with two abilities to give the player plenty of options
 • Three different talent trees with multiple talents to purchase upgrades from!
 • Local Co-op - Team up with a friend
 • 6 Different and always changing maps
 • Find new weapons and artifacts every time you play.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT/s 4xx or Equivalent
  • Lưu trữ: 275 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 Ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 600 Series or Higher
  • Lưu trữ: 275 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...