"Light House Puzzle" is a strategy game with a simple mechanics but with moderate difficulty that will give you great fun during many levels.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Light House Puzzle

 

Về trò chơi này

Playing "Light House Puzzle" you will face many challenges that you will have to solve to pass the whole game.
At each level you will have to send a certain amount of light to a point that will be indicated to you, and you will have to use the elements that you are given, such as reflecting mirrors, to take that light along the right path.

In each level you will have enought light from the light source, so you will have several attempts to pass each level. Each level increases the difficulty, being very difficult for many people who have played it.

What to expect:

-More than 30 levels.

-Challenging and increasing difficulty

-Easy to understand gameplay system.

How to play:

-You just need your mouse to play

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Supported
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...