Ever watched curling on TV and wished you could try it out? Well now you can! Try out the challenge modes, play against a friend, challenge the CPU, or play online.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua VR Curling

Mua Mac13ros BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: VR Mini Bowling, VR Curling, Disc Golf Adventure VR

-20%
$15.97
 

Về trò chơi này

Game Features:


Locomotion Movement:

Note: This game uses locomotion for player movement (no teleportation). This is by necessity, but it also contributes to the realism of the game. To move around, use the trackpad/joystick (up is forward, down is backward, etc.) You can go 1.5x faster by holding down the trigger button while moving.

Throwing:

The stone speed (weight) is determined by how fast you are moving when you release the stone, as well as what you do with your hands (you can give it an extra shove if you feel like it at the point of release). You also determine the amount of spin on the stone at the time of release, just like in real life! Simply give the stone twist as you release it. The amount that the stone curls is based on both the realtime linear and angular velocities of the stone.

Sweeping:

Yes, you actually get to sweep in this game as well! Influence the speed of the stone (and thus the amount of curl as well) by sweeping in front of the stone while it is moving. For those who are new to curling, sweeping in front of the stone makes it go faster and want to curl less. You can even turn on sweeping particles to help visualize the effects of sweeping. Red particles indicate a significant effect from sweeping, green particles indicate a moderate effect, and blue particles indicate a minor effect.

Unlockables:

Use rewards to unlock various stones, brooms, and even new ice surfaces!

Game Modes:


Throwing Challenges:

Throw the stones in these various challenges to hone your skills and earn rewards. There are no brooms in this mode, so be careful of how hard you throw the stone.

Sweeping Challenges:

In this challenge mode you sweep the stone into the designated areas. The stone will be thrown automatically, so your focus here is on controlling the speed/curl of the stone.

Play Against CPU:

Take on the CPU and earn rewards! There are two difficulty levels to choose from.

Local Multiplayer:

Play head-to-head with a friend using the same headset. Earn rewards for each game completed.

Online Multiplayer:

Connect with other online players for some added fun. There are no set rules in this mode, so you can play however you like!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i5-4590 or equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 520 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift Headset and Controllers Required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5-4590 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 520 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift Headset and Controllers Required

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...