1001st Hyper Tower is a rogue-lite FPS in arabian cyberpunk world. Face very fast vertical gameplay and cunning enemies on your way to the top! Climb different districts of procedurally generated tower. Every structure is completely destructible!
Đánh giá chung:
Tích cực (22) - 95% trên 22 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise 1001 Games From Low Polystan trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 1001stHyperTower

 

Đánh giá

“It’s tough, it’s chaotic, and the fantastic Arabian cyperpunk aesthetic really injects something special into an often frustrating design school.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi này

1001st Hyper Tower is a rogue-lite first-person shooter set in Arabian Cyberpunk world.
It's all about very fast and highly vertical gameplay. Crawl the Dungeon Climb the Tower and encounter unique enemies with cunning behaviour. Everything is procedurally generated and completely destructible. It’s easy to wander around, hard to get lost. The only right direction is upward. But the way you climb is up to you.

Sci-fi + Arabian setting = Prince of Persia with a plasma gun

STORY

The Last Kingdom faced a revolution. The King is fleeing with a band of outlaws and you are one of them! They trying ot get to the top of the old Hyper Tower, located in the center of a desert. The rumors is the are Cyber Genie in it. The Genie grants wishes and can even bring one back to power.
They have to climb through Flying Caravan Docks, Drone-Birds Nests, The Carbon Bazaar, Opium Dens, Bathhouses, Gangsters Aero-Garages to reach The Spire. Will you survive tons of bullets, explosions and betrayals?
Finally, it's a story about jet powered feet and an ex-bandit's revenge.

FEATURES

70+ Oriental Cyber Enemies including:
Robo-Rakshasas, Manticores, Nephilims, Magnetic Fakirs, Bazaar Guards, Opium Lords, Rukh Birds, Genies, Giant Silkworms, Assassins, Nano Modified Ghouls, Deadly Laser Satellites, Flying Golden Sportcars and Palaces.

60+ Guns like revolvers, rifles, miniguns, flamethrowers, shotguns, rocket launchers, lasers, crossbows, plasma guns, smgs, railguns, sticky grenades and thunder guns!

Perks that stack with each other and with your weapons of choice!

4 Original Biomes(Tower Districts) with unique ways of vertical movement, enemies and traps. Each more deadly than the last.

Not only Bosses and Mini Bosses, but also Secret Bosses for each biome!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Cartoon violence, drug usage.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: TBA
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: TBA
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: TBA

Xem thêm từ 1001 Games From Low Polystan

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...