Stationary is a game with all the classic elements of the rpg games, with an ambience and history based on a science fiction environment in a space station. You will have to discover the truth of a mystery that does not seem to have a solution.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
25 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Stationary RPG

 

Về trò chơi này

The history of this game has many references and is a classic story of apocalyptic science fiction and mystery.

In this game you embody in Amy, an astronaut doctor who is currently on a mission in the space station that orbits Titan. She wakes up in a very disordered room with a strong amnesia, after recomposing herself, she will leave her to try to solve the mystery and the deaths of her companions.

In this game there are two endings, and we recommend that you stop at each moment to explore all the details, because that way you will have a better experience.

What to expect:

-Horror and sci-fi ambientation.

-Mistery game and gameplay based on solving and discovering it.

-Simple gameplay but enjoyable

-Two different finals.

-Good story and plot.

How to play:

-WASD to move.

-Space to interact.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Supported
  • Lưu trữ: 25 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.