This is all directional shooting game. Edit your fighter to engage. Assemble various type of fighter. Like Balanced type, Heavy type, Speed type and so on. Get new weapon and parts by destroying enemy. Assemble your best type of fighter, and fight various enemy!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Armored Fighter

 

Về trò chơi này

Armored Fighter : This is All Directional Shooting Game.

Mission Select


Select a mission!
There are many missions!
Devise a strategy for many missions!

Fighter Edit


Edit Your Fighter to Engage.
You can assemble various type of fighter. Like Balanced type, Heavy type, Speed type and so on.
Find your favorite type of assemble or adapt each mission.

Engage


Fight against many enemy.
Small fighter, huge battleship ,wave of enemy... will attack you.

Develop


Develop new weapon and parts by destroying enemy.
There are many weapons and parts.
Reinforce your fighter by developing new weapon and parts!

Co-op


You can play every mission in divided-screen co-op.
Defeat strong enemy with your friend!

Versus


You can fight against your friend.
Compete your assemble and control skill with your friend!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ xử lý: Intel Atom® Processor Z3735F
    • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
    • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.