Boat Basketball is a wobbly basketball arcade game, where you are a boat shooting hoops on a very wobbly sea. There is a Single Player mode with 105 levels distributed amongst 11 theme areas, as well as 52 local multiplayer levels where you can play a friend as another boat.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Boat Basketball

 

Về trò chơi này

Boat Basketball is a wobbly basketball arcade game, where you are a boat shooting hoops on a very wobbly sea.

There is a Single Player mode with 105 levels distributed amongst 11 theme areas, as well as 52 local multiplayer levels where you can play a friend as another boat. There is also a multi-player turn-based mode, where you can play against another opponent taking turns.

Featuring 11 original tracks, Boat Basketball is both chaotic and soothing, challenging and relaxing.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11+
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.