REDO! is a game about a girl trying to find another human in a dystopian world overrun by biomachines. It's a lonely and evocative game about exploring the unknown and overcoming obstacles to see what is left.
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 94% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua REDO!

 

Về trò chơi này

REDO! is a game about a girl trying to find another human in a dystopian world overrun by biomachines. It's a lonely and evocative game about exploring the unknown and overcoming obstacles to see what is left. In the world of REDO!, there is no hope for those left behind. You'll need to face your own limitation as a human being and also face the consequences of the mistakes of humanity. • A dark and mysterious narrative

 • A gloomy, vast and interconnected city to be explored

 • Non-linear exploration

 • Slow-paced, methodical gameplay

 • A diverse selection of weapons and tools

 • Ambient music with some experimental tracks

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz or superior
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...