Accurate Segmentation 2 - is the second part of an interesting physical puzzle. Segment the geometric objects, play with physics, come up with different tactics of destruction and segmentation to pass the level, use your wit and intellect!
Đánh giá chung:
Tích cực (46) - 89% trên 46 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Accurate Segmentation 2

 

Về trò chơi nàyAccurate Segmentation 2 - is the second part of an interesting physical puzzle. Your task is to make the green cube touch 2 seconds of the lilac platform. To do this, you need to make geometric shapes into smaller parts. The difficulty is that you are given only 20 points of action and for each segmentation or removal of the figure one point is wasted, after which you will lose. You also need to make sure that the green cube does not fall down. For each level there are a huge number of tactics for segmentation and deletion, some work, some do not. Play with physics, count it, use your intellect to pass the levels.-Different levels

-Interesting gameplay

-Beautiful physics

-Minimalistic graphics

-Pleasant musical accompaniment

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 200 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...