Morphies Law is a wacky mass stealing, robot morphing 3D shooter where size really matters!
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 82% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Morphies Law Demo

Fartnight! Play as long as you want, for free!

Mua Morphies Law

 

Đánh giá

“Morphies Law screamed FUN! at me the moment I picked it up. Morphies Law Remorphed on the whole is one of the best updates to a game I’ve ever experienced.”
NintendoScene

“Let me cut to the chase: I cannot recommend this game enough.”
Sonoket Gaming

Time to Catch Up!

Về trò chơi này

Morphies Law is a wacky mass stealing, robot morphing 3D shooter with a simple basic law: when you get hit by others, they shrink and you grow.This unique mechanic balances the game by making skilled players become big and easy to hit, whereas beginners shrink until they become difficult targets.

Key Features

 • Morphing robots: the Morphies have 8 body parts that grow and shrink individually, the size of each body part has a direct effect on your actions.
 • Plugins for your body: each body part has an unique Plugin that gives the player a powerful ability. Unlock new Plugins to create new strategies.
 • Make your own weapons: you can unlock weapon parts and combine them at will to make the perfect weapon for you!
 • Unique game modes: mass-based game modes with different goals but with one thing in common: size always matters more than kills!
 • Maps with unique features: every map has an unique mass-related feature that'll make it different from the rest!
 • Customize your Morphie: make your Morphie truly unique! Personalize your Morphie with a variety of stock and custom options!
 • Crossplay: full cross-platform compatibility with owners of Morphies Law on Nintendo Switch.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
  • Bộ xử lý: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...