Seven characters, and you're the author. Help their struggling theater festival. As you try to rewrite their past and write their future, you'll notice that the people around you - as well as the festival itself - will change and grow. How will your story end?
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Stegalosaurus Game Development trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2 Tháng 12, 2020

Trò chơi dự kiến được mở khóa sau khoảng 1 năm

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyYou've returned to your hometown after trying to strike it big as a writer out in the mean old world. You'll find that your old theater festival, the John Q. Public Festival, has fallen upon hard times (but honestly, when has it not?). It's not easy being Lake Tahoe's second-best Shakespeare festival. It falls to you to write a new future for the festival, as well as either mend or break your relations with the people that you left behind.

Or at least that's the story you're trying to tell.

As a writer, you find yourself with the ability to change the story that you are in, making choices between multiple characters that ultimately dictate how the story progresses. Will you save the theater festival, or will you cause the zombie apocalypse? • Write new paths to go down with every new scene
 • Your choices have effects on how every character views you
 • Make decisions that will affect your play's rating with the critics

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Sexual innuendo and/or topics.
Drug talk and/or usage.
Discussions about abuse.
Discussions about self-harm.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Celeron CPU 1000M 1.80GHz
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Celeron CPU 1000M 1.80GHz
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ xử lý: Intel Celeron CPU 1000M 1.80GHz
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ xử lý: Intel Celeron CPU 1000M 1.80GHz
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Stegalosaurus Game Development

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.