Let's be honest. The end was only a matter of time... So get your space diapers ready. You'll helm the controls of a flying saucer in this alien invasion simulator.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Earth Dies Screaming

 

Về trò chơi này

In The Earth Dies Screaming, you'll helm the controls of a flying saucer. Contracted by The Spaceward Cooperation, leading the way in clean and open range invasions, to harvest earth for it's valuable resource... human fat. Who knew that the genetically modified and chemical filled food we put in our bodies could generate space travel?

So get your space diapers ready. You'll be working overtime with minimal breaks to get the job done.

Apply Now to:

• Destroy the earth's cities and armies.
• Upgrade your ship and weapons for mass destruction efficiency.
• Enjoy minimalist aesthetics
• Revel in classic 50's alien horror action/strategy

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later 32 or 64 bit
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Direct3D compatible 3D graphics card with 32 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9 or later
  • Bộ xử lý: 2.2 Ghz Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Pro 1536 MB
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...