Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc A Year Of Rain trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Daedalic Entertainment trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc A Year Of Rain trên Steam để có thể chơi.

 

Về nội dung này

The entire "A Year Of Rain" Soundtrack. Composed by award-winning musician Neal Acree, BowsToHymns and Ivo Sissolak, it captures the fantastical, epic and grim world of A Year Of Rain!

Track List


1. Call of the Fox - Neal Acree
2. Corruption of Power - Neal Acree
3. Prepare fir War - Neal Acree
4. Impending Danger - Neal Acree
5. Into Broken Bonds - Neal Acree
6. From Death, Life - Neal Acree
7. Southern Shores - BowsToHymns
8. The Pale Banner - BowsToHymns
9. Remnant of the Past - BowsToHymns
10. A Short Respite - BowsToHymns
11. Judgement - BowsToHymns
12. Sergeant’s Song - Ivo Sissolak
13. Far Fields - Ivo Sissolak
14. The Long March - Ivo Sissolak
15. Hunt as One - Ivo Sissolak
16. A Land Made of Bones - Ivo Sissolak
17. Echo Glades - Ivo Sissolak
18. Dust Stalkers - Ivo Sissolak
19. Of Monsters & Men - Ivo Sissolak
20. No Place for the Living - Ivo Sissolak
21. Desiccated Forest - Ivo Sissolak
22. Dune Wanderers - Ivo Sissolak
23. Thirsty Sands - Ivo Sissolak

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: any
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: any
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: any
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Daedalic Entertainment

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.